Assistance ...økonomiafdelingen

Brug for assistance?

Sygdom, Stress, Barsel, eller medarbejdere som står imellem job…eller mangel på ekstra hænder
Kender det – man er på den

Fleksibilitet, stabilitet og tillid
er den moral vi ønsker at vise og samarbejde med vores kunder omkring – det er missionen.

Vælg assistance

20+ dygtige engagerede medarbejdere brænder for at hjælpe jer, som gøres dagligt til vores fantastiske kunder.

Vælg nedenstående assistance område, og kontakt os derefter allerede i dag. Det er mere enkelt end du tror…….. Kontakt os her

Hvilket systemer kan og kender vi?

Økonomisystemer
E-conomic, Business central, C5, Navision,  Uniconta, KOMiT, UV Data, Tabulex

Elektronisk Faktura håndtering
DIGIflow, Document Capture, Palette, Signflow, Roger, Minuba, Basware, Acubiz, edilion, ibistic

Økonomi Assistance

Fleksibilitet, stabilitet og tillid

Vores kompetencer som Økonomi / Regnskabschef assistance iblandt medarbejderne er med mange års erfaringer og med baggrund inden for revision, regnskab og/eller finansiel controlling. 

Vores assistance sikre, at ledelsen altid har et retvisende økonomisk billede at træffe beslutninger ud fra.

Desuden kan vi agerer som strategisk sparringspartner for og sammen med den øvrige ledergruppe og deltager i strategi- og forretningsudviklingsinitiativer

Økonomisystemer
E-conomic, Business central, C5, Navision, Uniconta,  KOMiT, UV Data, Tabulex

Elektronisk Faktura håndtering
DIGIflow, Document Capture, Palette, Signflow, Roger, Minuba, Basware, Acubiz, edilion, ibistic

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Fleksibilitet, stabilitet og tillid

Når regnskab ikke er et fuldtidsjob
Når små og mellemstore virksomheder kan se de ikke har behov for en økonomi / regnskabschef på fuld tid.
Køb af vores assistance på en økonomi / regnskabschef er en økonomisk og fleksibel mulighed for jeres virksomhed, hvor timeantallet tilpasses præcist til behovet.

Under orlov eller sygdom
Hvis virksomhedens egen økonomi / regnskabschef skal holde orlov eller er ramt af længerevarende sygdom, er det en fordel for både medarbejder, afdeling og virksomhed at købe økonomiassistance. Vi hjælper med at videreføre regnskabsafdelingen med tryghed og professionallisme.

Imellem fratrædelse og tiltrædelse
Det kan være svært at finde ”den rette” til en ledig stilling som økonomi eller regnskabschef. Køb vores assistance i perioden, som også kan følge virksomhedens fratrædende økonomi / regnskabschef i en opsigelsesperiode. Så undgår I vigtig information går tabt. Vi opsamler rutiner og arbejdsopgaver, som vi sikre efterfølgende at instruerer den nytiltrådte økonomi/ regnskabschef i.

Når regnskabsafdelingen er presset.
Det kan være grundet vækst, eller større projekter fx indførelse af nyt økonomisystem. Her er det  er det oftest en fordel at din økonomi / regnskabschef får assistance. Køb vores assistance til at skabe arbejdsro og tid til at I selv kan involvere jer i projektet.

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Fleksibilitet, stabilitet og tillid

Hurtig tiltrædelse 
Virksomheden mister ikke resurser eller overblik

Specialister ind i jeres  virksomhed
Giver jer ro til at fokusere på kerneforretningen.

Stor fleksibilitet
Mulighed for enten timeløsning eller fastprisordning. Der betales kun for den tid, som bruges på netop jeres virksomhed. 

Altid  opdateret på alle de nyste regler
Vores medarbejdere er altid opdateret med nyeste viden indenfor bogføring og revision. Vi sikre internt udveksling og sparring.

Dine medarbejdere sparer tid i hverdagen.
Du har altid de rette folk i økonomiafdelingen. Din virksomhed kan vækste uden, at omkostningerne til administration eksploderer

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Det kan være svært at vurdere om det er økonomisk ansvarligt at ansætte eller købe konsulentassistance.

Man er som ansvarlig i virksomheden bevist om omkostningerne, og skal have understøttende beslutningsgrundlag for at kunne eller anbefale at ansætte ekstern konsulentassistance.

Nøgleordet her er fleksibilitet…..

I har som virksomhed ingen bekymringer omkring sygedage, barseldage, tandlægebesøg eller andet relevant fravær fra medarbejderen. I betaler kun for den faktuelle indsats og pris derefter.

Jvf nedenstående eksempel er det faktuelt at en medarbejder koster 26,90% i sociale omkostninger oveni lønnen. Og dertil kommer de uproduktive løn/døgn som samlet er 16,71% – så en total mere omkostning er 43,61% pr medarbejder pr år.

Så en gennemsnitlig medarbejder med en månedsløn på 23.000 koster virksomheden + 43,61% svarende til 33.000.-kr

Hos os kan I med økonomisk ansvarlighed ansætte os få timer om ugen eller måneden, eller lige hvad I ønsker – det er vores værdier vi vil efterleve. 

 

Nedenstående er et kort eksempel på udgifter til en medarbejder 

Eksempel
Lønsum for Løndøgn (excl. 25 feriedage) = 278.000 årligt

Feriepenge = 12,20%
Pension = 8%
Fritvalgsordning = 1%
Barselsfond = 0,29%
Uddannelsesfond = 0,141%
Ind. udd. og samarbejdsfond = 0,136%
Ind. kompetence og udv. fond = 0,145%
1., 2. + 3. ledighedsdag = 0,061% (skøn)
Kørselsgodtgørelse = 0,210% (Skøn)
Fratrædelsesgodtg./gratiale = 0,330% (Skøn)
ATP firmaandel = 0,78%
Finansieringsbidrag = 0,40%
Arbejdsmarkedets
Erhvervsygdomssikring = 0,25%
AER = 0,88%
Arbejdsskadeforsikring = 0,60%
Sundhedssikring = 0,21%
Kritisk sygdom = 0,29%
Socialt samvær = 0,11%

Medarbejderens totale lønomkostning
352.782.-kr svarende til normalløn + tillæg i procent som er samlet 26,90%

Uproduktiv løn/døgn
SH-Dage = 5,87%
Feriefridage = 2,67%
Fravær
Uddannelse = 2,0%
Sygdom = 4,7%
Barsel = 0,3%
Barnet 1 sygedag = 0,2%
Skoleophold elev = 0,7%
Sygdom spec ansættelse = 0,1%

Refusion
Sygdom = -1,33%
Barsel = -0,20%
Skoleophold = -0,47%

Uproduktiv lønsum / døgn = 35,09 – svarende til 16,71%

Indstemplet lønsum
202,9 Døgn

Samlet omkostning på en medarbejder er + 43,61%

 

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Fleksibilitet, stabilitet og tillid

I store træk har vi erfaring med;

Controlling 
Nøgletalsanalyser
Finansregnskab 
Likviditetsstyring
Budgetudarbejdelse og budgetopfølgning 
Fakturering og kontrol af igangværende arbejder 
Kreditor- og debitorstyring 
Måneds- og årsregnskab 
Udarbejdelse af årsrapporter
Løn og ansættelsesaftaler 

Udarbejdelse af økonomiske analyser og beslutningsgrundlag til brug for direktør og bestyrelse

Udarbejdelse af bestyrelsesmateriale i samarbejde med direktøren, samt deltagelse i bestyrelsesmøder

At sikre korrekt og rettidig rapportering
At levere relevante og værdiskabende analyser
At levere nøgletal og forslag til forbedringer. 

Økonomisystemer
E-conomic, Business central, C5, Navision, Uniconta, 
KOMiT, UV Data, Tabulex

Elektronisk Faktura håndtering
DIGIflow, Document Capture, Palette, Signflow, Roger, Minuba, Basware, Acubiz, edilion, ibistic

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Fleksibilitet, stabilitet og tillid

Ja – det er rigtig nemt og enkelt at komme i gang hos os.

1. I kontakter os på mail eller telefon her, hvor vi tager en dialog omkring jeres ønsker og behov – således vi er afstemningsforvent.

2. Er I førstegangskunde hos os, så vil vi lægge op til et kort møde på jeres adresse eller online, hvor vi får sat ansigt på hinanden og får præciseret omfanget og opstart. Disse møder vil tager 2-3 timer, og faktureres.

3. Er I eksisterende kunder, så overtager vi opgaverne som vi plejer. Vi kender jeres procedure og systemer, og vi er klar til at tage over med de ønskede assistance opgaver. 

4. Som bekræftelse på samarbejdet på hver opgave – så vil vi pr mail fremsende bekræftelse som imødeses returneret med accept, også er vi igang.

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Business-View er et IT-rådgivnings- og applikationshus med fokus på procesoptimering, til både produktion og backoffice.

Vi er en stolt, 100% danskejet virksomhed, med international indsigt og erfaring. Vi er juridisk og finansielt uafhængige, men samarbejder tæt med både lokale og globale leverandører for at tilsikre vores løsnings udvikling og kvalitet, efter markedet efterspørgsel, sker kontinuerligt.

Salg af vores produktportefølje – heriblandt Økonomi Assistance faciliteres af os, og eksekveres af vores samarbejdspartner igennem de sidste mange år. Dette sikrer vores samarbejdspartnere skal yde sit bedste hver gang – til fordel for vores kunder. 

Business-View ApS er stiftet af Brian Bernholm, der har mange års erfaring, med innovative løsningsorienteret applikationsløsninger, til mellemstore og store organisationer.

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Fastpris eller timepris?

Vores priser er enkelt sat sammen – jo flere timer I har behov for i en måned, jo billigere er timeprisen.

Hvad koster det.
Alt afhængig af opgaven og indhold, så er det vores erfaring vi skal have afstemt opgavens omfang først. Der er mange områder der skal dialog omkring;

Hvad forventer I
Er vores kompetencer hvad I har brug for
Ønsker I os på jeres adresse eller online noget af tiden
Og så videre.

Men vores priser er fra 650.-kr og opefter afhængig af opgaven

Alle priser er eks moms.

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Fleksibilitet, stabilitet og tillid

Du kender det.
En del bilag hver måned, en bank der skal afstemmes, medarbejdere der skal have løn.

Dertil  kommer der fakturering af kunder og betaling til dine leverandører. Det kan hurtigt blive meget arbejde, og skulle uheldet være ude, at der så ovenikøbet er sygdom – ja så er vi på den

Brug vores assistance som kunne være en løsning, på timebasis en eller flere dage om ugen i en tidsbegrænset periode. Det kan også være permanent. Det hele afhænger af jeres behov for bogføring. 

Vi sidder 20+ dygtige  engagerede og kompetente medarbejdere og rigtig gerne vil hjælpe, med fokus på service og kvalitet

Vi har kendskab og erfaringer med følgende systemer

Økonomisystemer
E-conomic, Business central, C5, Navision, Uniconta,
KOMiT, UV Data, Tabulex

Elektronisk Faktura håndtering
DIGIflow, Document Capture, Palette, Signflow, Roger, Minuba, Basware, Acubiz, edilion, ibistic

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Fleksibilitet, stabilitet og tillid

Under ferie- og sygefravær
Behovet for bogholderi bliver ikke mindre, når kollegaer holder fri eller der er sygdom.
Brug vores assistance i tider med ferie og helligdage eller sygdom. Vores 14 bogholdere støtter op om jeres virksomheds bogholderi til glæde for både kunder og ansatte.

Hvis der skal ryddes op i bunkerne
En del bilag hver måned, en bank der skal afstemmes, medarbejdere der skal have løn,  fakturering af kunder og betaling til dine leverandører. Der kan komme rod i regninger og betalinger.
Brug vores assistance som jeres forlængere arm til at få styr på bunkerne, så I ubekymret kan tage jer af de daglige arbejdsopgaver.

Hvis en fastansat bogholder ikke kan svare sig
For mange virksomheder er det ikke økonomisk rentabelt at ansætte egen bogholder. Oftest er der kun brug for assistance få timer om ugen eller om måneden.
Brug vores bogholdere i de timer, som arbejdsbyrden kræver det. Det er der økonomi i.

Når bogholderiet kommer på overarbejde
Større og mindre  virksomheder kan komme ind i en del overarbejde i bogholderiet. Ikke mindst ved sygdom eller fratrædelse.
Vi kan i sådan en periode varetage hele eller dele i økonomifunktionen i jeres virksomhed. Ydelserne kan tilpasses præcis til behovet med fokus på service og kvalitet.

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Fleksibilitet, stabilitet og tillid

Hurtig tiltrædelse 
Virksomheden mister ikke resurser eller overblik

Specialister ind i jeres  virksomhed
Giver jer ro til at fokusere på kerneforretningen.

Stor fleksibilitet
Mulighed for enten timeløsning eller fastprisordning. Der betales kun for den tid, som bruges på netop jeres virksomhed. 

Altid  opdateret på alle de nyste regler
Vores medarbejdere er altid opdateret med nyeste viden indenfor bogføring og revision. Vi sikre internt udveksling og sparring.

Dine medarbejdere sparer tid i hverdagen.
Du har altid de rette folk i økonomiafdelingen. Din virksomhed kan vækste uden, at omkostningerne til administration eksploderer

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Det kan være svært at vurdere om det er økonomisk ansvarligt at ansætte eller købe konsulentassistance.

Man er som ansvarlig i virksomheden bevist om omkostningerne, og skal have understøttende beslutningsgrundlag for at kunne eller anbefale at ansætte ekstern konsulentassistance.

Nøgleordet her er fleksibilitet…..

I har som virksomhed ingen bekymringer omkring sygedage, barseldage, tandlægebesøg eller andet relevant fravær fra medarbejderen. I betaler kun for den faktuelle indsats og pris derefter.

Jvf nedenstående eksempel er det faktuelt at en medarbejder koster 26,90% i sociale omkostninger oveni lønnen. Og dertil kommer de uproduktive løn/døgn som samlet er 16,71% – så en total mere omkostning er 43,61% pr medarbejder pr år.

Så en gennemsnitlig medarbejder med en månedsløn på 23.000 koster virksomheden + 43,61% svarende til 33.000.-kr

Hos os kan I med økonomisk ansvarlighed ansætte os få timer om ugen eller måneden, eller lige hvad I ønsker – det er vores værdier vi vil efterleve. 

 

Nedenstående er et kort eksempel på udgifter til en medarbejder 

Eksempel
Lønsum for Løndøgn (excl. 25 feriedage) = 278.000 årligt

Feriepenge = 12,20%
Pension = 8%
Fritvalgsordning = 1%
Barselsfond = 0,29%
Uddannelsesfond = 0,141%
Ind. udd. og samarbejdsfond = 0,136%
Ind. kompetence og udv. fond = 0,145%
1., 2. + 3. ledighedsdag = 0,061% (skøn)
Kørselsgodtgørelse = 0,210% (Skøn)
Fratrædelsesgodtg./gratiale = 0,330% (Skøn)
ATP firmaandel = 0,78%
Finansieringsbidrag = 0,40%
Arbejdsmarkedets
Erhvervsygdomssikring = 0,25%
AER = 0,88%
Arbejdsskadeforsikring = 0,60%
Sundhedssikring = 0,21%
Kritisk sygdom = 0,29%
Socialt samvær = 0,11%

Medarbejderens totale lønomkostning
352.782.-kr svarende til normalløn + tillæg i procent som er samlet 26,90%

Uproduktiv løn/døgn
SH-Dage = 5,87%
Feriefridage = 2,67%
Fravær
Uddannelse = 2,0%
Sygdom = 4,7%
Barsel = 0,3%
Barnet 1 sygedag = 0,2%
Skoleophold elev = 0,7%
Sygdom spec ansættelse = 0,1%

Refusion
Sygdom = -1,33%
Barsel = -0,20%
Skoleophold = -0,47%

Uproduktiv lønsum / døgn = 35,09 – svarende til 16,71%

Indstemplet lønsum
202,9 Døgn

Samlet omkostning på en medarbejder er + 43,61%

 

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Fleksibilitet, stabilitet og tillid

I store træk har vi erfaring med;

Daglig varetagelse på debitorer og kreditorer, med bogføring, opkrævninger, betalinger, afstemninger, rapportering og indberetninger samt klargøring til årsregnskab.

Herudover kan vi assistere med bogholderifunktionen øvrige opgaver der kan forekomme på kontoret, herunder telefonbesvarelse, øvrig administration,  kolleger og meget andet.

Bogføring på timebasis
Afstemning og afregning af moms
Lønbehandling
Afstemning af løn, A-skat, AM-bidrag og ATP
Afstemning af bank
Betaling og afstemning af kreditorer
Fakturering og rykning af debitorer
Måneds- eller kvartalsrapport

Økonomisystemer
E-conomic, Business central, C5, Navision, Uniconta,
KOMiT, UV Data, Tabulex

Elektronisk Faktura håndtering
DIGIflow, Document Capture, Palette, Signflow, Roger, Minuba, Basware, Acubiz, edilion, ibistic

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Fleksibilitet, stabilitet og tillid

Ja – det er rigtig nemt og enkelt at komme i gang hos os.

1. I kontakter os på mail eller telefon her, hvor vi tager en dialog omkring jeres ønsker og behov – således vi er afstemningsforvent.

2. Er I førstegangskunde hos os, så vil vi lægge op til et kort møde på jeres adresse eller online, hvor vi får sat ansigt på hinanden og får præciseret omfanget og opstart. Disse møder vil tager 2-3 timer, og faktureres.

3. Er I eksisterende kunder, så overtager vi opgaverne som vi plejer. Vi kender jeres procedure og systemer, og vi er klar til at tage over med de ønskede assistance opgaver. 

4. Som bekræftelse på samarbejdet på hver opgave – så vil vi pr mail fremsende bekræftelse som imødeses returneret med accept, også er vi igang.

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Business-View er et IT-rådgivnings- og applikationshus med fokus på procesoptimering, til både produktion og backoffice.

Vi er en stolt, 100% danskejet virksomhed, med international indsigt og erfaring. Vi er juridisk og finansielt uafhængige, men samarbejder tæt med både lokale og globale leverandører for at tilsikre vores løsnings udvikling og kvalitet, efter markedet efterspørgsel, sker kontinuerligt.

Salg af vores produktportefølje – heriblandt Økonomi Assistance faciliteres af os, og eksekveres af vores samarbejdspartner igennem de sidste mange år. Dette sikrer vores samarbejdspartnere skal yde sit bedste hver gang – til fordel for vores kunder. 

Business-View ApS er stiftet af Brian Bernholm, der har mange års erfaring, med innovative løsningsorienteret applikationsløsninger, til mellemstore og store organisationer.

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Fastpris eller timepris?

Vores priser er enkelt sat sammen – jo flere timer I har behov for i en måned, jo billigere er timeprisen.

Hvad koster det.
Alt afhængig af opgaven og indhold, så er det vores erfaring vi skal have afstemt opgavens omfang først. Der er mange områder der skal dialog omkring;

Hvad forventer I
Er vores kompetencer hvad I har brug for
Ønsker I os på jeres adresse eller online noget af tiden
Og så videre.

Men vores priser er fra 400.-kr og opefter afhængig af opgaven

Alle priser er eks moms.

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Fleksibilitet, stabilitet og tillid.

Som forretningsfører assistance er vores erfaringer i store træk følgende;

At forestå økonomistyring, herunder budgetlægning og -opfølgning, statstilskud, ministerielle indberetninger, regnskab og revision.

At løse administrative opgaver i forhold til HR, forsikringer, lovgivning, interne arbejdsgange, IT, indkøb, fundraising m.m.

At deltage i bestyrelsesmøder, fremlægge budget, regnskab og budgetopfølgning, samt forberede dokumenter.

Det er ikke altid der er behov for en fuldtidsstilling som forretningsfører, så vi tilbyder os på timebasis eller et par dage om ugen eller et par uger pr måned. Det er helt op til opgavens omfang.

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Fleksibilitet, stabilitet og tillid

Når regnskab ikke er et fuldtidsjob
Når små og mellemstore virksomheder kan se de ikke har behov for en økonomi / regnskabschef på fuld tid.
Køb af vores assistance på en økonomi / regnskabschef er en økonomisk og fleksibel mulighed for jeres virksomhed, hvor timeantallet tilpasses præcist til behovet.

Under orlov eller sygdom
Hvis virksomhedens egen økonomi / regnskabschef skal holde orlov eller er ramt af længerevarende sygdom, er det en fordel for både medarbejder, afdeling og virksomhed at købe økonomiassistance. Vi hjælper med at videreføre regnskabsafdelingen med tryghed og professionallisme.

Imellem fratrædelse og tiltrædelse
Det kan være svært at finde ”den rette” til en ledig stilling som økonomi eller regnskabschef. Køb vores assistance i perioden, som også kan følge virksomhedens fratrædende økonomi / regnskabschef i en opsigelsesperiode. Så undgår I vigtig information går tabt. Vi opsamler rutiner og arbejdsopgaver, som vi sikre efterfølgende at instruerer den nytiltrådte økonomi/ regnskabschef i.

Når regnskabsafdelingen er presset.
Det kan være grundet vækst, eller større projekter fx indførelse af nyt økonomisystem. Her er det  er det oftest en fordel at din økonomi / regnskabschef får assistance. Køb vores assistance til at skabe arbejdsro og tid til at I selv kan involvere jer i projektet.

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Fleksibilitet, stabilitet og tillid

Hurtig tiltrædelse 
Virksomheden mister ikke resurser eller overblik

Specialister ind i jeres  virksomhed
Giver jer ro til at fokusere på kerneforretningen.

Stor fleksibilitet
Mulighed for enten timeløsning eller fastprisordning. Der betales kun for den tid, som bruges på netop jeres virksomhed. 

Altid  opdateret på alle de nyste regler
Vores medarbejdere er altid opdateret med nyeste viden indenfor bogføring og revision. Vi sikre internt udveksling og sparring.

Dine medarbejdere sparer tid i hverdagen.
Du har altid de rette folk i økonomiafdelingen. Din virksomhed kan vækste uden, at omkostningerne til administration eksploderer

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Det kan være svært at vurdere om det er økonomisk ansvarligt at ansætte eller købe konsulentassistance.

Man er som ansvarlig i virksomheden bevist om omkostningerne, og skal have understøttende beslutningsgrundlag for at kunne eller anbefale at ansætte ekstern konsulentassistance.

Nøgleordet her er fleksibilitet…..

I har som virksomhed ingen bekymringer omkring sygedage, barseldage, tandlægebesøg eller andet relevant fravær fra medarbejderen. I betaler kun for den faktuelle indsats og pris derefter.

Jvf nedenstående eksempel er det faktuelt at en medarbejder koster 26,90% i sociale omkostninger oveni lønnen. Og dertil kommer de uproduktive løn/døgn som samlet er 16,71% – så en total mere omkostning er 43,61% pr medarbejder pr år.

Så en gennemsnitlig medarbejder med en månedsløn på 23.000 koster virksomheden + 43,61% svarende til 33.000.-kr

Hos os kan I med økonomisk ansvarlighed ansætte os få timer om ugen eller måneden, eller lige hvad I ønsker – det er vores værdier vi vil efterleve. 

 

Nedenstående er et kort eksempel på udgifter til en medarbejder 

Eksempel
Lønsum for Løndøgn (excl. 25 feriedage) = 278.000 årligt

Feriepenge = 12,20%
Pension = 8%
Fritvalgsordning = 1%
Barselsfond = 0,29%
Uddannelsesfond = 0,141%
Ind. udd. og samarbejdsfond = 0,136%
Ind. kompetence og udv. fond = 0,145%
1., 2. + 3. ledighedsdag = 0,061% (skøn)
Kørselsgodtgørelse = 0,210% (Skøn)
Fratrædelsesgodtg./gratiale = 0,330% (Skøn)
ATP firmaandel = 0,78%
Finansieringsbidrag = 0,40%
Arbejdsmarkedets
Erhvervsygdomssikring = 0,25%
AER = 0,88%
Arbejdsskadeforsikring = 0,60%
Sundhedssikring = 0,21%
Kritisk sygdom = 0,29%
Socialt samvær = 0,11%

Medarbejderens totale lønomkostning
352.782.-kr svarende til normalløn + tillæg i procent som er samlet 26,90%

Uproduktiv løn/døgn
SH-Dage = 5,87%
Feriefridage = 2,67%
Fravær
Uddannelse = 2,0%
Sygdom = 4,7%
Barsel = 0,3%
Barnet 1 sygedag = 0,2%
Skoleophold elev = 0,7%
Sygdom spec ansættelse = 0,1%

Refusion
Sygdom = -1,33%
Barsel = -0,20%
Skoleophold = -0,47%

Uproduktiv lønsum / døgn = 35,09 – svarende til 16,71%

Indstemplet lønsum
202,9 Døgn

Samlet omkostning på en medarbejder er + 43,61%

 

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Fleksibilitet, stabilitet og tillid

I store træk har vi erfaring med;

Daglig bogføring af bilag og løbende rapportering til ledelsen.

Elev- og eksamensadministration.

Lønkørsel og lønudbetaling samt indberetninger til myndigheder.

Budgetlægning og -opfølgning, perioderegnskab og årsregnskab.

At kan indgå i ledelsesteamet.

At forestå økonomistyring, herunder budgetlægning og -opfølgning, statstilskud, ministerielle indberetninger, regnskab og revision.

At deltage i bestyrelsesmøder, fremlægge budget, regnskab og budgetopfølgning, samt forberede dokumenter

Økonomisystemer
E-conomic, Business central, C5, Navision, Uniconta, KOMiT, UV Data, Tabulex

Elektronisk Faktura håndtering
DIGIflow, Document Capture, Palette, Signflow, Roger, Minuba, Basware, Acubiz, edilion, ibistic

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Fleksibilitet, stabilitet og tillid

Ja – det er rigtig nemt og enkelt at komme i gang hos os.

1. I kontakter os på mail eller telefon her, hvor vi tager en dialog omkring jeres ønsker og behov – således vi er afstemningsforvent.

2. Er I førstegangskunde hos os, så vil vi lægge op til et kort møde på jeres adresse eller online, hvor vi får sat ansigt på hinanden og får præciseret omfanget og opstart. Disse møder vil tager 2-3 timer, og faktureres.

3. Er I eksisterende kunder, så overtager vi opgaverne som vi plejer. Vi kender jeres procedure og systemer, og vi er klar til at tage over med de ønskede assistance opgaver. 

4. Som bekræftelse på samarbejdet på hver opgave – så vil vi pr mail fremsende bekræftelse som imødeses returneret med accept, også er vi igang.

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Business-View er et IT-rådgivnings- og applikationshus med fokus på procesoptimering, til både produktion og backoffice.

Vi er en stolt, 100% danskejet virksomhed, med international indsigt og erfaring. Vi er juridisk og finansielt uafhængige, men samarbejder tæt med både lokale og globale leverandører for at tilsikre vores løsnings udvikling og kvalitet, efter markedet efterspørgsel, sker kontinuerligt.

Salg af vores produktportefølje – heriblandt Økonomi Assistance faciliteres af os, og eksekveres af vores samarbejdspartner igennem de sidste mange år. Dette sikrer vores samarbejdspartnere skal yde sit bedste hver gang – til fordel for vores kunder. 

Business-View ApS er stiftet af Brian Bernholm, der har mange års erfaring, med innovative løsningsorienteret applikationsløsninger, til mellemstore og store organisationer.

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

Fastpris eller timepris?

Fastpris eller timepris?

Vores priser er enkelt sat sammen – jo flere timer I har behov for i en måned, jo billigere er timeprisen.

Hvad koster det.
Alt afhængig af opgaven og indhold, så er det vores erfaring vi skal have afstemt opgavens omfang først. Der er mange områder der skal dialog omkring;

Hvad forventer I
Er vores kompetencer hvad I har brug for
Ønsker I os på jeres adresse eller online noget af tiden
Og så videre.

Men vores priser er fra 650.-kr og opefter afhængig af opgaven

Alle priser er eks moms.

Ring eller skriv til os allerede idag – vi er til for at hjælpe
Kontakt os her

"Vi sidder klar til en uforpligtende snak omkring, hvordan vi sammen kan skaber en værdifuld løsning tilpasset din virksomhed."

Bliv kontaktet af os!

Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.